Računovodske storitve in Finančno svetovanje

E-računi

Izberite najboljši računovodski servis

Finančno svetovanje si stranke velikokrat priskrbijo šele, ko se v njihovem poslovanju izkažejo nekatere nepravilnosti ali jih prizadenejo visoki stroški, vendar se je za strokovni davčni pregled bolje odločiti že preventivno, saj bo tako vaše poslovanje varnejše in donosnejše. Ob pravem času boste namreč opozorjeni na vse morebitne napake, ki bi lahko imele ob obisku davčnega inšpektorja ali v katerem drugem postopku finančnega nadzora za posledico dodatno obračunane davčne obveznosti, obresti zaradi nepravočasno plačanega davka ali celo sankcije zaradi kršitev veljavne davčne in druge zakonodaje. Zanesljivo davčno in finančno svetovanje lahko pomeni veliko spremembo v vašem celotnem delovanju, saj vam zagotovi velike denarne prihranke in vam omogoči, da v vsakem trenutku poslujete brez kazenskih tveganj v primeru davčnih pregledov ter hkrati poslovne transakcije z davčnega vidika izpeljujete optimalno. Sistem poslovanja lahko zelo olajša tudi e-računovodstvo, ki zagotavlja hitro, varno in enostavno komunikacijo. Elektronsko računovodstvo vam namreč zagotavlja dostop do vaših podatkov kjer koli in kadar koli, poleg tega pa vam spletna tehnologija bistveno olajša delo. Kvaliteten bo torej vaš najzanesljivejši poslovni partner, ki vas bo pravočasno opozarjal na morebitne napake in skrbel, da bo poslovanje gladko teklo. Odločite se za kvalitetne računovodske storitve, saj boste tako prihranili veliko časa in denarja, poleg tega pa boste poslovali varno in brez skrbi. Zanesljiv računovodski servis vam bo vsak mesec pripravil izpise po vaših željah, iz katerih je razvidno stanje terjatev in obveznosti vaše firme, kako je bil izračunan DDV, kakšne so obremenitve iz naslova plač ... Se pravi, vse informacije, ki jih kot direktor firme morate imeti. Blagajna je gotovinsko poslovanje firme v okviru finančne službe. Vse posle v zvezi z gotovino opravlja v družbi (ali pri podjetniku) blagajna. Pri tem je potrebno upoštevati veljavne zakone, ki urejajo poslovanje z gotovino. Paziti je potrebno na posebnosti v zvezi s hrambo, varovanjem, postopki odobravanja ter dvigovanja gotovine, ponudniki plačilnih storitev, vodenjem evidenc ter knjigovodskim obravnavanjem vplačil in izplačil. Dolgoročne finančne naložbe so sestavni del finančnih inštrumentov firme in so sredstva, ki jih ima podjetje (naložbenica), da bi z donosi iz njih dolgoročno povečala svoje finančne prihodke. Finančni inštrument je vsaka pogodba, na temelju katere nastane finančno sredstvo ene družbe in hkrati finančna obveznost ali kapitalski finančni inštrument druge.

Sodobna podjetja potrebujejo strokoven knjigovodski servis

Sodobna podjetja potrebujejo za zagotavljanje konkurenčnosti in za sprejemanje primernih poslovnih odločitev profesionalne in zanesljive računovodske storitve, zato je na podlagi potreb strank oblikovana celostna ponudba storitev, in sicer finančno svetovanje, poslovno svetovanje, računovodsko svetovanje ter davčno svetovanje. Dejavnosti so med seboj prepletene in se dopolnjujejo. Računovodstvo ter knjigovodstvo sta področji, kjer mora biti zagotovljena maksimalna strokovnost, saj lahko slabe računovodske storitve in nezanesljiv knjigovodski servis ogrozijo učinkovito poslovanje. Pri odločanju, kateri računovodski servis boste izbrali, morate zato upoštevati strokovnost računovodij, fleksibilnost, pripravljenost upoštevati vaše želje, odzivnost in seveda ceno storitev. Finančno svetovanje zagotavlja varno poslovanje in lahko v nekaterih primerih omogoči tudi precejšen prihranek denarja. Davke je mogoče ob poznavanju zakonodaje ustrezno znižati oziroma optimizirati. E-arhiviranje dokumentov pomeni, da v vašem računovodskem servisu vso poslovno dokumentacijo skenirajo, arhivirajo in varujejo, stranke pa lahko do arhiviranih dokumentov in pomembnih podatkov dostopajo s pomočjo zanesljive programske opreme.

Zanesljiv računovodski servis za varno poslovanje

Strokoven računovodski servis je nujno potreben za zagotavljanje optimalnega in zanesljivega poslovanja. Profesionalno vodenje knjig vam lahko olajša marsikatero težavo in poskrbi, da ste varni pred zakonom. Računovodstvo je namreč zelo pomemben segment celostnega poslovanja podjetja, zato je potrebno izbirati le zanesljive in strokovne storitve. Računovodski servis mora biti zelo prilagodljiv in strokovno usposobljeni računovodje morajo biti pripravljeni poslušati vse vaše želje. Računovodske storitve namreč obsegajo zelo široko področje, zato morate biti prepričani, da boste v vsaki situaciji dobili primerno pomoč. Kadar izbirate računovodski servis, bodite pozorni na ceno storitev, saj je konkurenca zelo obsežna in z lahkoto najdete optimalen dogovor. Poleg tega je eden od zelo pomembnih dejavnikov tudi hitra odzivnost, saj boste v mnogih situacijah potrebovali takojšnje rešitve in ažuren odziv. Tako si morate zagotoviti zaupanja vrednega poslovnega partnerja, na katerega boste lahko ves čas računali in ki vam bo zagotavljal strokovne računovodske storitve. Računovodja mora biti torej zaupanja vredna oseba, ki bo s svojim kvalitetnim delom pripomogla k boljšemu poslovanju vašega podjetja. Skrb za knjigovodske storitve vam lahko vzame veliko neprecenljivega časa, saj se zakonodaja konstantno spreminja in je spremembam potrebno ažurno slediti. Tako lahko izgubljate dragocen čas za iskanje potrebnih informacij, poleg tega pa lahko velikokrat tudi spregledate kaj pomembnega in si tako po nepotrebnem nakopljete probleme. Zanesljiv računovodja je tisti, ki bo prevzel vaše skrbi in vas ažurno opozarjal na vse spremembe ter vam z uporabnimi nasveti pomagal izboljšati poslovanje.

<< Domov